Cảnh báo người tiêu dùng khi tham gia mô hình sở hữu kỳ nghỉ

Nhằm cung cấp thông tin và đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng khi tham gia mô hình sở hữu kỳ nghỉ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thực hiện xây dựng và đăng tải video clip Cảnh báo người tiêu dùng khi tham gia mô hình sở hữu kỳ nghỉ.

Video clip cung cấp cho người tiêu dùng về những vấn đề mà người tiêu dùng có thể gặp phải khi tham gia mô hình sở hữu kỳ nghỉ như: người tiêu dùng không được công ty kinh doanh cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác liên quan đến dich vụ sở hữu kỳ nghỉ; người tiêu dùng khi muốn tham gia sở hữu kỳ nghỉ phải đặt cọc một khoản tiền lớn và không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào; các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ thường kéo dài, có nhiều điều khoản bất lợi, không rõ ràng; các công ty kinh doanh dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ không thực hiện đúng các cam kết tại hợp đồng;…

Để giảm thiểu các rủi ro mà người tiêu dùng có thể gặp phải khi tham gia mô hình sở hữu kỳ nghỉ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đưa ra một số khuyến cáo tới người tiêu dùng như sau:

  • Cần tìm hiểu kỹ thông tin về tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, mức độ uy tín của doanh nghiệp kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ
  • Cần tìm hiểu kỹ các thông tin về nhược điểm và hạn chế của sản phẩm, tránh bị lôi cuốn, dẫn dắt theo luồng thông tin một chiều do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa ra
  • Cần hiểu rõ bản chất của mô hình kinh doanh quyền sở hữu kỳ nghỉ
  • Từ chối đặt cọc hoặc ký các giấy tờ khi chưa được cung cấp hợp đồng và các phụ lục kèm theo hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ
  • Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết; cân nhắc nhu cầu nghỉ dưỡng và khả năng chi trả, thanh toán theo hợp đồng; tìm hiểu kỹ các quy định về các loại phí; tìm hiểu các quyền và nghĩa vụ kèm theo dịch vụ; cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng
  • Từ chối đặt cọc hoặc ký kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có chứa các điều khoản, nội dung không rõ ràng, gây nhầm lẫn, gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng cần tìm hiểu đầy đủ thông tin và các quy định của pháp luật trước và trong khi tham gia giao dịch mua, bán quyền sở hữu kỳ nghỉ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.