Đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch trực tuyến

Từ thực tế trên, đã có nhiều công nghệ được áp dụng để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong giao dịch trực tuyến. Một trong những giải pháp đó là ứng dụng mật mã trực quan kết hợp giấu tin trong ảnh số vào giao dịch trực tuyến nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, hạn chế tối đa việc khách hàng để lộ những thông tin quan trọng.

Mô hình giao dịch trực tuyến được giới thiệu dựa trên ứng dụng của mật mã trực quan là một kỹ thuật mật mã đơn giản nhưng hiệu quả được nghiên cứu từ năm 1994 kết hợp với kỹ thuật giấu tin trong ảnh số nhằm tăng cường an toàn thông tin cho các giao dịch trực tuyến. Với mô hình giao dịch mới được giới thiệu trong Hình minh họa dưới đây, thông tin khách hàng cung cấp cho người bán sẽ được giảm thiểu tối đa, khách hàng chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho việc xác định người thanh toán.

Hình minh họa. Ứng dụng mật mã trực quan kết hợp giấu tin trong ảnh số vào mô hình giao dịch trực tuyến

Mô hình giao dịch trực tuyến sử dụng mật mã trực quan kết hợp giấu tin trong ảnh số vào có những ưu điểm so với mô hình giao dịch thông thường, cụ thể:

Thứ nhất, giảm tối đa thông tin khách hàng phải cung cấp cho bên bán hàng cũng như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Vì vậy, trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bên bán hay nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bị tấn công cũng không làm để lộ ra những thông tin nhạy cảm của khách hàng. Ngoài ra, cũng ngăn chặn việc sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Thứ hai, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán – PSP là bên thứ 3 có nhiệm vụ xác thực thanh toán đảm bảo sự tin cậy trong giao dịch cho khách hàng, do đó đảm bảo tính khách quan, minh bạch, thông tin được đảm bảo bởi tổ chức uy tín

Thứ ba, việc sử dụng giấu tin trong ảnh số đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ thanh toán – PSP cũng không biết các thông tin thẻ thanh toán của khách hàng, do đó đảm bảo tính bí mật tuyệt đối cho khách hàng. Có thể thấy rằng, việc ứng dụng mật mã trực quan kết hợp với giấu tin trong ảnh số vào giao dịch trực tuyến là một trong những biện pháp hiệu quả, khả thi nhằm nâng cao bảo mật của các giao dịch trực tuyến./.