Đăng tải Phóng sự trên website của Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam

BỘ TIÊU CHÍ DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ

Bộ tiêu chí doanh nghiệp vì người tiêu dùng là công cụ để các doanh nghiệp áp dụng, coi đó như kim chỉ nam trong quá trình hoạt động của công ty mình.
(Theo Tạp Chí Thương Trường 11/11/2022)

CV-1332-Cuc-CTBVNTD-vv-dang-ky-tham-gia-Chuong-trinh-DNVNTD-2022.pdf
Mau-Don-dang-ky-tham-gia-Chuong-trinh-DNVNTD.docx
Ma QR quet tai lieu