Quy định và thực tiễn thực thi quy định về quyền hủy bỏ hợp đồng, trả lại hàng hóa (cooling-off) của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ

    Tại Hoa Kỳ, quy định “cooling-off” là quy định cho phép người tiêu dùng được phép hủy bỏ hợp đồng, trả lại hàng hóa mà không vi phạm pháp luật.

Quy định cooling – off là gì?

    Quy định cooling – off là quy định hủy bỏ giao dịch mà không cần đưa ra ký do khi người tiêu dùng mua hàng theo hình thức giao dịch bán hàng tại nhà, tại nơi làm việc hoặc kỳ túc xá, hoặc các địa điểm lưu trú tạm thời của người bán, như khách sạn, phòng trọ, trung tâm hội nghị, hội chợ hoặc nhà hàng. Quy định này áp dụng cả đối với các giao dịch được hình thành do ý chí, nguyện vọng của người tiêu dùng thông qua việc mời nhân viên bán hàng/nhà phân phối tới địa điểm hẹn trước như nhà của người tiêu dùng để ký kết giao dịch.

Thời gian để người tiêu dùng hủy bỏ hợp đồng

    Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày ký kết, người tiêu dùng có thể hủy bỏ hợp đồng mà không cần đưa ra lý do cho người bán, người cung cấp dịch vụ, hàng hóa.

Quy định cooling – off không sử dụng trong trường hợp nào?

    Quy định cooling – off không áp dụng đối với các trường hợp giao dịch như sau:

 • Giá trị giao dịch dưới 25$ và được ký kết tại địa điểm cư trú của người tiêu dùng;
 • Giá trị giao dịch dưới 130% được thực hiện tại các địa điểm lưu trú tạm thời;
 • Giao dịch đối với hàng hóa mà không phải sử dụng mục đích tiêu dùng cho cá nhân, gia đình hay hộ gia đình;
 • Toàn bộ quá trình được thực hiện thông qua online như mail hoặc điện thoại;
 • Giao dịch được thực hiện sau khi bạn đã có các khiếu nại tại địa điểm bán hàng cố định của doanh nghiệp, tại địa điểm cố định này người tiêu dùng đã mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp;
 • Giao dịch phục vụ trong trường hợp khẩn cấp;
 • Giao dịch liên quan đến bất động sản, bảo hiểm và chứng khoán;
 • Giao dịch liên quan đến phương tiện giao thông như xe ô tô, xe tải, được bán tại địa điểm tạm thời trong trường hợp người bán có ít nhất một địa điểm bán cố định;
 • Giao dịch liên quan đến thủ công mỹ nghệ được bán tại các hội chợ, trung tâm thương mại và trường học.

Thời điểm thực hiện hủy hợp đồng?

    Quyền hủy bỏ hợp đồng mà không cần đưa ra lý do và được bồi hoàn lại tiền của người tiêu dùng được kéo dài tới 24 giờ của ngày làm việc thứ ba sau khi giao dịch được ký kết. Thứ bảy có thể cân nhắc là ngày làm việc tùy theo chính sách từng công ty hoặc từng liên ban. Chủ nhật là nghỉ, không được tính vào ngày làm việc.

    Để minh họa cho việc hủy hợp đồng, Ủy ban thương mại Hoa Kỳ có đưa ra các mô tả về thời điểm hủy bỏ hợp đồng theo cooling – off như sau:

 • Nếu giao dịch diễn ra vào Thứ Hai trong tuần không có ngày lễ liên bang, người tiêu dùng có quyền hủy hợp đồng trước nửa đêm Thứ Năm (trước 24h thứ 5 trong tuần).
 • Nếu giao dịch diễn ra vào Thứ Hai, thứ Ba là ngày lễ của liên bang, người tiêu dùng có quyền hủy hợp đồng trước nửa đêm thứ Sáu (trước 24h thứ 6 trong tuần).
 • Nếu giao dịch diễn ra vào Thứ sau, người tiêu dùng được hủy hợp đồng vào thứ ba tuần tiếp theo, nếu không có ngày lễ liên bang vào thứ hai hoặc thứ ba.

    Nếu giao dịch diễn ra vào thứ sáu, thứ hai tuần tiếp theo là ngày lễ liên bang, người tiêu dùng có quyền hủy hợp đồng vào nửa đêm thứ tư.

Thời gian để người bán thực hiện trách nhiệm sau khi người tiêu dùng hủy hợp đồng theo quy định cooling – off

    Sau khi người tiêu dùng hủy bỏ hợp đồng, người bán có 10 ngày để thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Hủy hợp đồng và hoàn trả lại tất cả tiền mà người tiêu dùng đã nộp cho người bán;
 • Trả lại bất kỳ tài sản mà người tiêu dùng đã giao dịch;
 • Làm rõ với người tiêu dùng các vấn đề liên quan đến sản phẩm bị cấm, hoặc không được trả lại.

    Trong vòng 20 ngày, người bán phải nhận lại sản phẩm đã vận chuyển tới người tiêu dùng, hoàn trả cho người tiêu dùng các chi phí mà người tiêu dùng tự thực hiện việc gửi sản phẩm lại cho người bán.

    Tuy nhiên, người tiêu dùng phải đảm bảo chất lượng hàng hóa khi gửi lại cho người bán ở trạng thái tốt giống như người bán chuyển tới người tiêu dùng. Trong trường hợp người tiêu dùng không đảm bảo được vấn đề này thì vẫn phải thanh toán cho người bán giá trị hàng hóa đã giao dịch.

Bài viết trên tham khảo nội dung tại: Buyer’s Remorse: The FTC’s Cooling-Off Rule May Help, FTC, 5/2021, https://consumer.ftc.gov/articles/buyers-remorse-ftcs-cooling-rule-may-help#what.