Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức tọa đàm “Các giải pháp nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp vì lợi ích của người tiêu dùng”

    Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021 -2025 được Bộ Công Thương ban hành theo Quyết định 3620/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020. Một trong những mục tiêu trọng điểm của Đề án là “tạo điều kiện, cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng, từ đó xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững hơn”. Năm 2021, lĩnh vực mà Đề án ưu tiên hướng đến là lĩnh vực bán hàng trực tiếp.

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Cục Cạnh  tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp vì lợi ích của người tiêu dùng” tại Kênh VTC6, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. 

Tọa đàm có sự tham gia của ông Phan Thế Thắng – Phó trưởng phòng, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương và ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc đối ngoại, Công ty TNHH Amway Việt Nam. 

  Tọa đàm bàn về các giải pháp nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, nhấn mạnh vào trách nhiệm áp dụng các quy trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng của hàng hóa; trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin và mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp.