Cảnh báo người tiêu dùng khi tham gia giao dịch vay tiêu dùng

Năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xây dựng và đăng tải video clip Cảnh báo người tiêu dùng khi tham gia giao dịch vay tiêu dùng trên trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của Ủy ban.

Với thời lượng hơn 4 phút, video clip đã cung cấp thông tin về những vấn đề người tiêu dùng thường gặp phải khi tham gia giao dịch vay tiêu dùng thông qua tổng hợp phản ánh của người tiêu dùng được tiếp nhận bởi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Qua đó, video clip đã đưa ra khuyến cáo tới người tiêu dùng khi tham gia giao dịch vay tiêu dùng gồm:

Một, tìm hiểu rõ các nội dung thông tin cơ bản của hợp đồng vay tiêu dùng, như mức lãi suất, thời gian vay, quy định về trả nợ trước hạn, mức phạt trả chậm…;

Hai, tham khảo các hình thức tín dụng khác, so sánh mức lãi suất, các điều kiện khi vay, cân nhắc, lựa chọn công ty, tổ chức cung cấp dịch vụ cho vay có uy tín;

Ba, đọc thật kỹ hoặc yêu cầu nhân viên tư vấn làm rõ nội dung hợp đồng, đặc biệt lưu ý các điều khoản vể lãi suất, thời hạn và phương thức trả nợ, cách tính tiền phạt.

Bốn, lưu ý và cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân của mình và của người khác cho bên cung cấp dịch vụ;

Năm, chỉ ký hợp đồng vay tiêu dùng khi nhận thức đầy đủ các thông tin cần thiết có liên quan, hiểu rõ các điều khoản, quy định được ghi trong hợp đồng, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của các bên; 

Sáu, sau khi ký hợp đồng, yêu cầu cung cấp bản sao có giá trị pháp lý của hợp đồng đã ký kết;

Bẩy, lưu giữ tất cả hóa đơn, tài liệu liên quan, bao gồm: hợp đồng, các tài liệu hướng dẫn do công ty cung cấp, hóa đơn nộp tiền và các tài liệu liên quan khác để làm bằng chứng cho các hoạt động liên quan đến giao dịch của mình;

Tám, khi phát sinh tranh chấp, nên ưu tiên sử dụng các hình thức liên hệ có lưu vết, chẳng hạn như gửi thư điện tử, gửi thư qua dịch vụ bưu chính;

Chín, biết thông tin liên hệ của các cơ quan quản lý nhà nước để phản ánh, khiếu nại khi có tranh chấp, vấn đề phát sinh.  Trong trường hợp người tiêu dùng cần tư vấn, hỗ trợ, người tiêu dùng có thể liên hệ tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông qua Tổng đài 1800.6838 để được tư vấn, hỗ trợ./.