Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam khẳng định doanh nghiệp phải lấy người tiêu dùng làm trung tâm để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh

Nhằm giúp doanh nghiệp thực thi đúng quy định của pháp luật bảo vệ quyền Nhằm giúp doanh nghiệp thực thi đúng quy định của pháp luật bảo vệ quyền

Nhận thức được vai trò quan trọng của người tiêu dùng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung, thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát xao, trong đó nhấn mạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.

Làm thế nào để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nêu ra tại Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Công Thương đã ban hành và giao cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức triển khai Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2021, lĩnh vực kinh doanh mà Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng ưu tiên hướng đến là bán hàng trực tiếp. Bên cạnh bán hàng tận cửa, bán hàng đa cấp cũng là một trong các hình thức của bán hàng trực tiếp.

Nguồn ảnh: Trích xuất từ Phóng sự do Cục CT&BVNTD thực hiện

Trong Phóng sự giới thiệu về Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp gần đây do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thực hiện, Luật sư Võ Đan Mạch đã tham gia trả lời phỏng vấn với tư cách Chánh Văn phòng Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam.

Theo đó, ông Võ Đan Mạch khẳng định: “Người tiêu dùng là trung tâm của các tiêu chí mà doanh nghiệp hướng đến. Trong mọi hoạt động, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đều lấy người tiêu dùng làm trung tâm để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh. Vai trò của người tiêu dùng rất quan trọng. Từ góc độ kinh tế, người tiêu dùng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Còn đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ, mẫu mã sản phẩm cũng như chiến lược trong việc tăng sự cạnh tranh, tăng giá trị của doanh nghiệp”.

Nói cách khác, một doanh nghiệp biết đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu sẽ là doanh nghiệp gặt hái được trái ngọt và thành công bền vững, lâu dài. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp nên sớm áp dụng những chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử hướng đến vì lợi ích của người tiêu dùng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình./.