Hành trình vươn ra thế giới của TH True Milk

Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Tập đoàn TH và HAO Mart (Singapore) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong việc tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm sữa tươi sạch, mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sạch, an toàn, hữu cơ của TH tại thị trường Singapore.