Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp thành viên tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

    Khác với các hình thức bán hàng trực tiếp khác, bán hàng đa cấp có một điểm đặc thù là phân phối hàng hóa thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh. Trước khi trở thành một nhà phân phối hoặc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, mỗi người tham gia bán hàng đa cấp đều là người tiêu dùng sản phẩm và có trải nghiệm của bản thân về sản phẩm để từ đó tiếp thị trực tiếp, chia sẻ trải nghiệm đó cho những khách hàng, người tiêu dùng tiềm năng. 

    Chính vì lẽ đó, việc tuân thủ, áp dụng các tiêu chí để trở thành doanh nghiệp vì người tiêu dùng có thể được coi là chiến lược then chốt giúp doanh nghiệp bán hàng đa cấp xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình, củng cố mạng lưới hiện có cũng như mở rộng mạng lưới nhờ lượng người tiêu dùng tiềm năng.

Luật sư Võ Đan Mạch – Chánh Văn phòng, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam

    Luật sư Võ Đan Mạch – Chánh Văn phòng, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam gần đây đã phát biểu quan điểm: “Hướng đến lợi ích của người tiêu dùng chính là vì lợi ích của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh “vì người tiêu dùng” còn giúp tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy nền kinh tế cũng như các chỉ số phát triển doanh nghiệp của một quốc gia”.

    Ông Mạch cho rằng, khi Bộ Công Thương ban hành Đề án, Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng thì các doanh nghiệp đều sẽ ủng hộ. Với tư cách là cơ quan đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam rất ủng hộ Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của Bộ Công Thương, đồng thời, tích cực kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp thành viên tham gia Chương trình này. Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam cam kết phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương – vừa là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vừa là cơ quan trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh theo đa cấp để tăng cường tuyên truyền, giám sát các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tuân thủ quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp, về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như áp dụng các tiêu chí, nguyên tắc của Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm hướng đến vì lợi ích của người tiêu dùng Việt./.