Tăng cường đấu tranh chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp

1. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp

Năm 2020, Cục CT&BVNTD đã hoàn thành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với 03 doanh nghiệp. Căn cứ kết quả thanh tra, 03 doanh nghiệp nêu trên đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp với tổng số tiền phạt là 1.460 triệu đồng.

Trong số 03 doanh nghiệp bị xử phạt, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Toàn Thắng hiện đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động BHĐC

Trong năm 2020, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận 98 lượt khiếu nại, đơn kiến nghị, đơn tố cáo… liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó có một số đơn thư do nhiều người đứng tên.

Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp được tiếp nhận trong năm 2020 có xu hướng giảm so với các năm trước do các doanh nghiệp hoạt động bất chính đã bị chấm dứt hoạt động, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động ít xảy ra tranh chấp với người tham gia.

Tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, Cục CT&BVNTD đã hướng dẫn người nộp đơn xác định loại tranh chấp và thực hiện phương thức giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

  • Đối với các đơn thư phản ánh, khiếu nại về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền khác để xử lý theo quy định của pháp luật;
  • Đối với các đơn thư liên quan đến tranh chấp dân sự, Cục CT&BVNTD hướng dẫn bên khiếu nại thực hiện việc tố cáo, khởi kiện tới tòa án có thẩm quyền;
  • Đối với các đơn thư tố cáo dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Cục CT&BVNTD chuyển đơn thư đến cơ quan công an để xử lý theo đúng thẩm quyền.

 3. Đấu tranh chống các hoạt động kinh doanh đa cấp không phép, kinh doanh đa cấp biến tướng

Ngoài việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Cục CT&BVNTD không ngừng nỗ lực trong việc phát hiện và đấu tranh chống lại các hành vi kinh danh đa cấp không phép, kinh doanh đa cấp biến tướng đang diễn ra ngày càng đa dạng và phức tạp tại Việt Nam.