Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thực hiện và đăng tải video clips giới thiệu về Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp

    Năm 2021, Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 được Bộ Công Thương ban hành và giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thực hiện nhắm đến xây dựng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp (Bộ tiêu chí) và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Chương trình, áp dụng Bộ tiêu chí nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

    Vừa qua, sau khi xây dựng Bộ tiêu chí, Cục CT&BVNTD đã xây dựng video clip nhằm tuyên truyền, giới thiệu về Bộ tiêu chính Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực trực tiếp và đăng tải video clip này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có hệ thống sảnh, thang máy các tòa nhà tại khu vực Hà Nội.

Ảnh: Trích từ video clip giới thiệu Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp do Cục CT&BVNTD thực hiện

    Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp bao gồm các tiêu chí được thiết kế riêng, phù hợp để đánh giá hiện trạng và định hướng thực hiện các trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nỗ lực hướng đến vì lợi ích người tiêu dùng của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp, trong đó gồm 05 phần chính sau đây:

Phần 1. Thông tin chung về doanh nghiệp

Phần 2. Chính sách tuân thủ pháp luật và quy tắc kinh doanh đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng;

Phần 3. Hoạt động hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Phần 4. Việc thực hiện các trách nhiệm đối với người tiêu dùng;

Phần 5. Một số nội dung khác.

    Ở mỗi phần sẽ có các tiêu chí dưới hình thức câu hỏi đóng, trả lời có hoặc không, câu hỏi đóng một lựa chọn và nhiều lựa chọn, câu hỏi mở. Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình sẽ trả lời các câu hỏi mà Bộ tiêu chí đưa ra (trên 250 câu hỏi chi tiết).

    Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2021 sẽ được:

  • Tự đánh giá và nhận kết quả tự đánh giá việc đáp ứng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp thông qua các hệ thống trang thông tin điện tử và ứng dụng của Chương trình;
  • Được hỗ trợ khảo sát hiện trạng đáp ứng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp tại doanh nghiệp;
  • Được tư vấn hoàn thiện chính sách, các quy trình, thủ tục nội bộ của doanh nghiệp để đáp ứng tốt hơn các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, từ đó, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng bền vững, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

    Để đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong năm 2021, doanh nghiệp vui lòng liên hệ theo các cách thức như sau:

  • Trực tiếp đến trụ sở Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tại địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
  • Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng tại địa chỉ: https://dnvntd.bvntd.gov.vn.
  • Đăng ký bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ hộp thư riêng của Chương trình: dnvntd@bvntd.gov.vn.

    Để xem thêm video clip giới thiệu về Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp, vui lòng bấm vào đây./.