Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và khuyến khích doanh nghiệp thành viên tham gia Chương trình

Trong khuôn khổ Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025, năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã xây dựng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam.

Đại diện cho Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam (Hiệp hội), Luật sư Võ Đan Mạch – Chánh Văn phòng Hiệp hội đã khẳng định: “Người tiêu dùng là trung tâm của các tiêu chí mà doanh nghiệp hướng đến. Trong mọi hoạt động, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đều lấy người tiêu dùng làm trung tâm để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh. Vai trò của người tiêu dùng rất quan trọng. Từ góc độ kinh tế, người tiêu dùng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Còn đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ, mẫu mã sản phẩm cũng như chiến lược trong việc tăng sự cạnh tranh, tăng giá trị của doanh nghiệp”.

Đồng thời, ông Mạch cũng khẳng định Hiệp hội ủng hộ Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng do Bộ Công Thương tổ chức. Hiệp hội sẽ kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tham gia Chương trình. Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương trong việc tuyên truyền, giới thiệu về Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng tới các hội viên; giám sát việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp hội viên./.